Home Pro žáky prvního stupně se na obrazovky vrací Školní klub Young teacher teaching remotely using camera to stream lesson. Nikon D850

Young teacher teaching remotely using camera to stream lesson. Nikon D850

Laptop of a girl with teacher teaching class via videoconference